Majahanke

Vanha maja

 Lohjan Purjehtijat ry oli vuodesta 1963 saanut väliaikaisen sopimuksen nojalla pitää tukikohtanaan Lohjan kaupungin omistamaa Aurlahden rannassa sijaitsevaa puolilahoa kesämökkikiinteistöä. Lähes yhtä kauan seura oli pyrkinyt hankkimaan itselleen pysyvän purjehdustukikohdan.
Lopulta vuonna 2003 Lohjan Purjehtijat ry:n ja Lohjan kaupungin välillä saatiin aikaan sopimus siitä, että seura saa pitkäaikaisen vuokrasopimuksen alueeseensa ja kaupunki muuttaa alueen kaavaa niin, että alueelle saadaan rakentaa uusi maja.

Majatoimikunta, johon kuuluivat Arto Sjöholm, Markku Virolainen, Kari Ulvio ja myöhemmässä vaiheessa mukaan tulleet Markku Brax ja Juhani Willing, ryhtyi suunnittelemaan seuralle majaa, joka palvelisi sekä järvellä että merellä purjehtivia jäseniä koulutus- ja kokoustilana ja johon voitaisiin sijoittaa sauna sekä tarpeelliset saniteettitilat ja varastotiloja.
Ajatuksissa oli myös paikka, jota seuran jäsenet ja ehkä muutkin voisivat käyttää kokoontumisiinsa ja vaikkapa merkkipäivän juhlatilana.

  

 

Rakennuksen on suunnitellut rakennusarkkitehti Joni Skog. Ja nyt näyttää siltä, että suunnittelussa on tavoitettu se, mitä on haettu. Seuramajasta tuli hieno paikka em. tarkoituksiin.

Majahankke eteni hyvää vauhtia. Rakennustoimikunta kokoontui syksyllä ja alkutalvesta tiheästi. Lopulliset suunnitelmat ja piirustukset saatiin valmiina rakennuslupahakemusta varten ja kaupungin kanssa keskusteltiin vielä viimeisistä tontin vuokraukseen liittyvistä yksityiskohdista. Seuraavaksi pyydettiin potentiaalisilta rakentajaehdokkailta tarjouksia hankkeen varsinaisesta toteuttamisesta.

 

Samanaikaisesti alkoi vanhan majarakennuksen purku.

Hankkeen rahoituksen järjestelyissä o lipääperiaatteenamme, että hanke sinällään näkyisi normaalissa toiminnassamme niin vähän kuin mahdollista. Käytännössä tämä tarkoitti lainanoton välttämistä viimeiseen asti ja muiden rahoituslähteiden mahdollisimman tehokasta käyttöä. Erilaiset tuki- ja sponsorointiavustukset olivat enemmän kuin tervetulleita ja niiden hankintaan osallistui laaja joukko jäseniä omien kanaviensa kautta. 

 

Joulukuussa 2004  alueelle rakennettiin raskaan kaluston kestävä tie ja vanha maja purettiin. Perustus ehdittiin vielä valaa vuoden 2004 puolella. Vuoden 2005  tammi-huhtikuussa talo rakennettiin runkovalmiiksi. Työtä johti rakennuksen suunnitellut Joni Skog ja työssä oli yksi rakennusmies.
Seura jäsenet osallistuivat rakentamiseen alusta alkaen tehden talkootyönä villoitusta yms.
Toukokuusta 2005 alkaen rakentamista jatkettiin pääosin oman porukan voimin talkootyönä purjehduskauden alkamiseen saakka.  Rakennuksen ulkoseinät paneloitiin loppuun, rakennukseen tehtiin peltikatto, sisälattiat valettiin, asennettiin ikkunat ja ovet.  Piha siistittiin rakentamisen jäljiltä ja alueelle tehtiin uusi laituri.
Tähän mennessä seuran jäsenet ovat tehneet talkootyötunteja jo yli 600 tuntia.

Rakennustyö hankaloitti kesällä normaalia toimintaamme Nuottatien rannassa ja esim. kevytveneiden säilytyksessä jouduimme hyvinkin ahtaisiin oloihin. Pyrimme kuitenkin toteuttamaan kaikki kesäksi suunnitellut tapahtumat. Toimintaamme varten rantaan hankittiin erillinen varastokontti jossa muuta kalustoa voitiin säilyttää.

Tarina jatkuu....