Majan säännöt

 

I. SÄÄNTÖJEN SOVELTAMISALA

Kerhotilalla ja alueella tarkoitetaan näissä säännöissä Lohjan Purjehtijoiden Nuottatiellä sijaitsevaa tukikohta-aluetta ja siellä olevaa majarakennusta. Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat Lohjan Purjehtijoiden johtokunta ja toimihenkilöt. Tällä järjestyssäännöllä tarkoitetaan ohjeita ja määräyksiä, joita tilojen ja alueen käytössä ja niissä järjestettävissä tapahtumissa tai kokouksissa tulee noudattaa.

II. TILOJEN KÄYTTÖ JA VUOKRAUS

Näitä tiloja voivat pääsääntöisesti käyttää korvauksetta kaikki Lohjan Purjehtijoiden jäsenet seuran sääntöjen mukaisessa normaalissa toiminnassa klo 08.00 - 22.00 välisenä aikana. Poikettaessa pääsäännöstä on tilojen käyttöoikeus anottava aina erikseen majaisännältä, tai tämän poissa ollessa kommodorilta /sihteeriltä. Erityistapauksissa tilojen käyttöoikeusanomus voidaan viedä johtokunnan käsittelyyn. Päällekkäisten varausten tapauksissa seuran omat tilaisuudet ovat etusijalla. Tiloja voidaan vuokrata myös muuhun käyttöön seuran jäsenille tai seuran ulkopuolisille yhteisöille tai yksityisille henkilöille jäljempänä mainituilla ehdoilla.

Seuran jäsenen varatessa tiloja ja aluetta omaan käyttöönsä peritään maksua alennettuna 50 %. Veneiden säilytysmaksusta alueella päättää seuran syyskokous vuosittain. Tupakointi kerhon tiloissa on kielletty.

III. TILOJEN KÄYTTÖ SEURAN OMASSA KÄYTÖSSÄ

Kaikesta tiloissa ja alueella tapahtuvasta toiminnasta tulee tehdä merkintä majan lokikirjaan. Asianmukaisista merkinnöistä on vastuussa kunkin tilaisuuden vetäjä. Jokainen tilojen ja alueen käyttäjä on vastuussa siitä, että tiloja ja aluetta käytetään huolellisesti ja että tilat ja alue jäävät asianmukaiseen kuntoon sieltä poistuttaessa. Asianmukaisella kunnolla tarkoitetaan, että kaikki varusteet ja laitteet on palautettu niille kuuluville paikoilleen. Mahdollisesti rikkoutuneista seuran omistamista varusteista tulee tehdä merkintä majan lokikirjaan. Tiloissa ja alueella olevia laitteita tulee käyttää huolella ja niiden käyttö on sallittu ainoastaan henkilöiltä, jotka ovat saaneet opastuksen laitteiden käyttöön. Tilat ja alue on ensisijaisesti tarkoitettu vain seuran omistamien veneiden, laitteiden, varusteiden ja vastaavien säilytykseen. Omien veneiden, henkilökohtaisten tavaroiden ja varusteiden säilytys kerhon alueella ja tiloissa on sallittua vain niille erikseen osoitetuissa paikoissa tai jäsenen omaan käyttöön varatuissa kaapeissa. Johtokunta määrää vuosittain alueen käytöstä ja voi myös määritellä maksuja yllä olevasta säilytyksestä. Saunan käytöstä seuran omassa toiminnassa ja tapahtumissa päättää johtokunta aina etukäteen.

IV. TILOJEN KÄYTTÖAJAT MUUSSA KUIN SEURAN OMASSA KÄYTÖSSÄ

Kerhohuoneiston kokous- ja saunatilat on varattavissa klo 08.00-23.00 välisenä aikana. Tilojen varaus ja käyttö klo 23.00 jälkeen on mahdollista vain johtokunnan erikseen myöntämällä luvalla.

V. TILOJEN VARAUS MUUHUN KUIN SEURAN OMAAN KÄYTTÖÖN

Tiloja voi varata majaisännältä sähköpostitse. Jokaisella tapahtumalla tulee olla vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot jätetään majaisännälle varauksen yhteydessä. Vastuuhenkilön tehtävänä on välittää tämän säännön sisältö, sekä muut ohjeet ja määräykset muille tilaisuuden osanottajille. Tilaisuuden järjestäjällä on lupa käyttää ainoastaan niitä tiloja, jotka hän varaa tilavarauksen yhteydessä. Vastuuhenkilön tulee kuitata avain tiloihin majaisännältä. Avaimet tulee palauttaa välittömästi tilaisuuden päätyttyä majaisännälle/avaintenpalautuslaatikkoon. Kadonneista/vioittuneista avaimista peritään korvaus.

VI. TILOJEN VUOKRAAJAN VASTUUT

Tilojen vuokraaja on vastuussa siitä, että tilat jäävät asianmukaiseen kuntoon sieltä poistuttaessa ja ettei tiloihin pääse sinne kuulumattomia henkilöitä. Asianmukaisella kunnolla tarkoitetaan, että roskat, pullot yms. on korjattava pois, kaikki astiat on tiskattava ja lattia vähintään lakaistava. Myös wc-tilojen kunnosta ja siisteydestä on huolehdittava. Saunan tiloissa käytetyt alustat ja pyyhkeet on käytön jälkeen korjattava pois. Myös kaikki pöydät, tuolit, yms. on laitettava takaisin omille paikoilleen. Siivous voidan erikseen sopia tehtäväksi myös seuraavana päivänä. Jos näin ei ole toimittu, on tilaisuuden vastuuhenkilöt velvollisia maksamaan siivoussakkoa. Kaikki rikotut esineet on korvattava laskun mukaisesti. Viime kädessä tilaisuuksissa aiheutuneista vahingoista ovat vastuussa varauksen yhteydessä nimetyt vastuuhenkilöt. Lisäksi rikkeistä voidaan määrätä maksettavaksi 100€ siivousmaksu tai jos vahinko on suurempi vuokraaja maksaa koko kustannuksesta.  . Vahingonkorvauskysymykset ratkaisee majaisäntä ja viime kädessä seuran johtokunta. Sääntöjen rikkomisesta, niiden ilmiselvästä kiertämisestä tai laskujen maksamatta jättämisestä voi saada tilojenkäyttökiellon.

VII. ENERGIAN SÄÄSTÖ 

Huoneisossa on sähköpatteri keittiössä ja lattialämmitys muissa tiloissa. Ilman vaihtoa ohjataan varaston oven vieressä olevasta säätimestä. Majan sähköpattereiden peruslämpö on 5 astetta. Tila lämpenee nopeasti ja käytön jälkeen majalta lähtiessä pitää varmistua että patteri (3 kpl) ovat säädetty takaisin 5-asteeseen. Muissa tiloissa on lattia lämmitys. Eteisen lattialämmitys on pitää palauttaa 10 asteeseen ja VC ja suihkutilojen 12 asteeseen, millä varmistutaan siitä ettei putket jäädy. Lisäksi näihin tiloihin on laitettava lähtiessä ovet kiinni ettei lämpö karkaa viileämpiin tiloihin.  Ilman vaihto tulee myös palauttaa majalta lähtiessä pieneksi.

Johtokunta on vahvistanut tämän ohjesäännön 8.8.2007 ja täsmentänyt sitä 8.4.2008 ja 21.12.2019 sekä 6.11.2022..