Lohjan Purjehtijat ry:n syyskokouskutsu

21.9.2017

Syyskokous ja talkoot pidetään 11.11 alkaen kello 10. talkoiden päätteeksi sauna

Syyskokous ja Talkoot

Pidämme syyskokouksen ja talkoot 11.11. alkaen klo 10. Talkoiden jälkeen sauna

Syyskokouksessa käsitellään

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja, b) sihteeri, c) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, d) ääntenlaskijat.
 3. Todetaan a) läsnäolijat, b) äänioikeutetut jäsenet.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi a) toimintasuunnitelma, b) talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten.
 6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran kommodoriksi.
 7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 4 jäsentä erovuorossa olevien tilalle.
 8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
 9. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kuhunkin seuran ohjelmassa olevaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
 10. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet.
 11. Valitaan edustajat muiden järjestöjen mahdollisiin kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.
 12. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10. §:n mukaisesti vireille panemat asiat.
  1. Hallituksen jäsenen ikärajan poistaminen
 13. Kokouksen päättäminen.