Kutsu Lohjan Purjehtijat ry:n kevätkokoukseen 18.4. kello 11.

8.3.2015

 

Lohjan Purjehtijat KEVÄTKOKOUS lauantaina 18.4.2015 kello 11:00 Majalla

 

Kevätkokous pidetään talkoiden yhteydessä 26.4. alkaen kello 11 ja keskeytyen talkoiden ajaksi. Kokousta jatketaan heti kun on saatu paikat kuntoon.

Kevätkokouksessa käsitellään

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja, b) sihteeri, c) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, d) ääntenlaskijat.
  3. Todetaan a) läsnäolijat, b) äänioikeutetut jäsenet.
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
  6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
  7. Käsitellään johtokunnan tai jäsenten 10. §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat.
  8. Kokouksen päättäminen.